Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yurtdışı mağaza kira giderlerini %60 devlet destekliyor
30/04/2011, 12:15:19
Yorum: #1
Yurtdışı mağaza kira giderlerini %60 devlet destekliyor
Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri, bu şirketlerin yurtdışındaki organik bağları tarafından yurtdışında açtığı mağazaların kira giderleri yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 120 bin dolara kadar desteklenecek.

Açılan birimin ofis, showrom, depo veya reyon olması halinde yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolara kadar destek verilecek. Desteklenen yurtdışı birimi bulunan şirketlerin Türkiye`de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri yüzde 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150 bin dolara kadar destek görecek.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, ticari faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği kuruluşlarının üyelerinin ürünlerinin yurt dışında tanıtımının yapılması, marka tescil giderlerinin desteklenmesi ve yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu`ndan (DFİF) karşılanmasına yönelik esasları belirledi. Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri, bu şirketlerin yurtdışındaki organik bağları tarafından yurtdışında açtığı mağazaların kira giderleri yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 120 bin dolara kadar, açılan birimin ofis, showrom, depo veya reyon olması halinde yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolara kadar destek verilecek. Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye`de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri yüzde 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150 bin dolara kadar destek görecek.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu`nun 11 Ağustos tarihli Kararı`na istinaden hazırlanan `Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ` Resmi Gazete`de Yayımlandı. Tebliğ`le Türkiye`de sınai veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu`ndan (DFİF) karşılanmasına yönelik esaslar belirlendi. Türkiye`de sınai veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarına verilen destekleri kapsayan Tebliğ`e göre Türkiye`deki ana şirket yurtdışında doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilecek. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye`deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekecek. Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketler (sınai ve ticari şirketler) veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına açılan birimin mağaza olması halinde yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 120 bin dolara kadar, açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolara kadar desteklenecek.

-TİCARİ ŞİRKETLERİN AÇACAĞI MAĞAZALARA YÜZDE 50 ORANINDA KİRA DESTEĞİ-

Ticari (kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif) şirketleri veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına; açılan birimin mağaza olması halinde yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolara kadar, açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin dolara kadar desteklenecek.

-NET KİRA HARCAMALARI DESTEKLENECEK-

Dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri ile ticari şirketlerin belirtilen birimlere ilişkin net kira harcamaları desteklenecek. Kira giderleri desteğinden en fazla yıl yararlandırılacak. 4 yıllık süre ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlayacak. Tebliğ kapsamındaki kira desteğinden en fazla 15 (onbeş) birim için yararlanılabilecek. Tebliğ`in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan yurt dışı birimler için de bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanılabilecek. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye`de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekecek. Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklam, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri bu Tebliğ kapsamında desteklenmeyecek.

-BİRİMİN KAPATILMASI VEYA ORGANİK BAĞIN SONA ERMESİ HALİNDE, 1 AY İÇİNDE BİLGİ VERİLECEK-

İlgili birime ilişkin destek başvurusu olumlu sonuçlanmadan önce söz konusu birimin kapatılması ya da organik bağın sona ermesi halinde destek başvurusu değerlendirilmeyecek. Destek kapsamına alındıktan sonra faaliyetine son verilen birim kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından, o ülkedeki Ticaret Müşavirliği bildirilecek. Bildirimin yapılması halinde söz konusu birim, kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki dönem için destekten yararlanacak.

-YURTDIŞINA YÖNELİK GÖRSEL VE YAZILI TANITIM DESTEKLENECEK-

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklam panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam giderleri desteklenecek. Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmeyecek.

-YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA GİDERLERİNE YÜZDE 60 DESTEK-

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye`de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri; yüzde 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150 bin dolara kadar desteklenecek. Tanıtım destekleri de, yurt dışı birimin destek süresi kadar olacak. Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye`de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 250 dolara kadar desteklenecek. Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları tanıtım desteğinden en fazla 4 yıl süresince yararlanacak. 4 yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlayacak. Tanıtım desteği, tanıtım malzemelerinin yurt dışına çıkan miktarına göre hesaplanacak. Tanıtım faaliyetleri için, belirlenen koşullar çerçevesinde, yurtdışında birimi bulunan veya bulunmayanlara yönelik verilen desteklerden sadece birinde yararlanabilecek. Yrarlanma koşullarının değişmesi durumunda, daha önce yararlandıkları destek miktarı mahsup edilecek.

-MARKALARIN YURTDIŞINDA TESCİLİNE YÜZDE 50 ORANINDA DESTEK VERİLECEK-

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolara kadar desteklenecek.

Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilecek. 4 yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlayacak. Yurt içi ve yurt dışı marka tescil başvurularının aynı dönemlerde yapılmış olması durumunda, her iki marka tescil işleminin gerçekleştirilmiş olması şartıyla, destek başvurusunun değerlendirilmesinde yurt içi markaya ilişkin korunma tarihi esas alınacak.

-MÜSTEŞARLIK, DESTEK ORANLARINI10 PUAN ARTIRILABİLECEK-

Bu tebliğ kapsamındaki faaliyetlerinin sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan artırılacak. Söz konusu desteklerin Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı(BROP) kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75`inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 (yirmi) baz puana kadar artırılabilecek. Destek oranlarının kademelendirilmesi ve farklılaştırılmasına ilişkin hususlar Müsteşarlıkça belirlenecek.

-FİYAT İSTİKRAR FONU`NDAN ÖDENECEK-

Destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Müsteşarlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile belirlenecek. Müsteşarlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`na (TCMB) bildirilmesi konusunda İBGS`nin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilecek.

Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası(TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki `Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları` listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, dolar karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu`ndan ödenecek.

-MÜSTEŞARLIK İZLEYİP, DENETLEYECEK-

Müsteşarlık, şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının faaliyetlerini izleyecek ve değerlendirecek. Faaliyetlerin bu Tebliğ`in amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması durumunda şirket, destek kapsamından çıkarılacak ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu madde çerçevesinde destek kapsamından çıkarılan şirketler ve İşbirliği Kuruluşları, çıkarılma tarihinden itibaren en az 6 ay sonra tekrar başvuru yapabilecek.

Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde destekten yararlandırılmış ve bu Tebliğ`in yayımlandığı tarih itibarıyla destek süresi sona ermiş olan şirketler aynı birimi için bu Tebliğ hükümlerinden yararlanamayacak. Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®`nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirketler (harcama yetkisi alanlar dahil) bu Tebliğ hükümlerinden yararlanamayacak.

Tebliğ`in yayımlandığı tarih itibarıyla Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde destekten yararlanmakta olan şirket, DTSŞ ve SDŞ`ler, yararlandıkları destek türü ve limitleri mahsup edilmek suretiyle, bu Tebliğ`de belirtilen süre ve limitler dahilinde destekten yararlanacak.(ANKA) BAYİLİK BAŞVURUSU

             
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
13/08/2011, 01:25:48
Yorum: #2
 
beğendiğim yazılarınızı arkadaşlarımla severek paylaşıyorum. BAYİLİK BAŞVURUSU

             
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Atasay’dan iki yeni mağaza franchise 0 3,476 15/04/2013 10:19:48
Son Yorum: franchise
  Faruk Güllüoğlu, Franchise Zincirine 3 mağaza daha ekledi franchise 0 2,764 11/03/2013 10:37:18
Son Yorum: franchise
  Simit Sarayı'ndan 12 yeni mağaza! bayilik 0 2,216 22/02/2013 09:22:28
Son Yorum: bayilik
  Hisar, 2013'te 10 yeni mağaza açacak Expert 0 1,954 29/01/2013 08:33:29
Son Yorum: Expert
  Coquet Aksesuar 50 mağaza hedefliyor bayilik 0 1,976 10/01/2013 10:52:06
Son Yorum: bayilik
  Alfemo, 2012’de yurtdışında 10 yeni mağaza açtı ve ihracatını yüzde 32 artırdı. franchising 0 2,790 01/01/2013 09:06:24
Son Yorum: franchising
  Sarar'dan ABD’ye 100 mağaza franchise 0 2,402 09/12/2012 01:47:36
Son Yorum: franchise
  Aydınlı'dan Rusya’ya 28 mağaza franchising 0 2,456 27/10/2012 07:28:58
Son Yorum: franchising
  Faruk Güllüoğlu’nun hedefi 200 mağaza bayilik 0 2,659 26/09/2012 08:10:07
Son Yorum: bayilik
  İstikbal, üç ülkede beş mağaza açtı bayilik 0 1,866 30/05/2012 09:20:58
Son Yorum: bayilik

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

İletişim | Türkiye'nin İlk ve Tek Bayilik Forumu | Yukarı Git | İçeriğe Git | Arşiv | RSS Beslemesi
Ekonomi ve İş Dünyası