Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gerçek Kişi Esnaf Sıfatı
29/06/2011, 12:15:17
Yorum: #1
Gerçek Kişi Esnaf Sıfatı
TTK'nin 14. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; "Bir işletme-
yi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye gerçek kişi tacir de-
nir."

Tanımdan hareketle, bir kişinin gerçek kişi tacir sayılması için 2
şartın varlığı zorunludur:

• Bir ticari işletmeye sahip olma ve işletme,

• İşletmenin kısmen de olsa kendi adına olması.

1. Gerçek Kişi Tacir Sıfatı için Düzenlenen Özel Durumlar

Gerçek kişi tacir sıfatı için kanunda düzenlenmiş bazı özel durum-
lar vardır. Bunları açıklayacak olursak;


a. Küçük ve Kısıtlılar

TTK Md. 15'te, bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kü-
çük veya kısıtlının da gerçek kişi tacir sıfatını haiz olduğu hükme bağlanmış-
tır. Tacir olmanın yükümlülüklerine küçük veya kısıtlıda tabidir. Kanuni
mümessil işletmeyi küçük ve kısıdı adına işletir. Ancak, yapmış olduğu iş-
lemlerden dolayı tacir gibi sorumludur. Tacir gibi sorumlu olma, tacir sıfatı-
nın sadece külfetine katlanma anlamındadır. Oysa tacir sıfatına sahip olan
bir kişi, bu sıfatın külfetine kadandığı gibi, nimetlerinden de faydalanır. O
halde, küçük veya kısıtlının yapmış olduğu işlemlerden dolayı hukuki so-
rumluluk kendisine, cezai sorumluluk ise kanuni temsilciye aittir.

b. Ticaretten Menedilenler

TTK Md. 16'da düzenlenmiştir. Ticaretten menedilenleri 2'ye ayı-
rarak açıklayabiliriz. Şöyle ki;

• Şahsi haller, yapılan işin mahiyeti, meslek ve vazife itibarıyla ka-
nuni veya kazai bir yasağa tabi olanlar, bu yasaklara rağmen ticari
bir işletmeyi işletirlerse tacir sayılırlar. Örneğin, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda bir devlet memurunun ticaretle uğraşması
yasaklanmıştır. Buna rağmen ticari işletme işleten devlet memuru,
yükümlülüklerine katlanmak şartıyla tacir sayılmaktadır.

• Bir başka şahsın izninin veya resmi makamın ruhsatının gerekli
olduğu hallerde, izin veya ruhsat almadan ticari işletmeyi işletme-
ye başlayan kişiler tacir sayılırlar. Örneğin bir eczane Sağlık Ba-
kanlığından ruhsat almadan işletilemez. Ancak eczaneyi işletmeye
başlayan eczacı tacir sayılır.

c. Evli Kadınlar

Medeni Kanunumuzun 159. maddesi uyarınca, evli kadının ticari
bir işletmeyi işletebilmesi için kocasının açık veya örtülü izni gerek-
mektedir. Medeni Kanunun bu hükmü, 1990 yılında Anayasanın 10.
maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi ile, 49. maddesinde düzenlenen
çalışma özgürlüğü ile ilgili hükümlere aykırılık teşkil ettiği için, Anaya-

sa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. O halde, evli bir kadın koca-
sının iznini almadan da tacir sıfatını haizdir.

d. Bir Ticari İşletme Açılmış gibi Varsayanlar

TTK Madde 14/III'e göre, bir ticari işletme açmış gibi ister kendi
adına, ister bir adi şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var
sayılmayan diğer bir şirket adına muamelelerde bulunan kişiler, iyi
niyetli 3. kişilere karşı tacir gibi sorumlu olurlar. Daha önce de açıkla-
dığımız gibi, tacir olmanın külfetine katlanırlar.

2. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi

Gerçek kişi tacir sıfatının kazanılması özel bir şekle tabi değildir.
Gerçek kişi tacir tanımını yaparken vurguladığımız iki şartın gerçek-
leşmesi yeterlidir. Yani;

• Ticari bir işletmeye sahip olma ve işletilmesi,

• işletmenin kısmen dahi olsa kendi adına işletilmesi.

Gerçek kişi tacir sıfatı bu şartların gerçekleşmesiyle kendiliğinden
kazanılır ve yine bu şartlardan birinin kaybedilmesiyle kendiliğinden
kaybedilir. Tacir sıfatının kazanılması veya kaybedilmesi için kurucu
nitelikte tescile gerek yoktur. Ancak, tacir işletmesini sicile kaydedebi-
lir, bunun için bir engel yoktur. Yapılacak bu tescil sadece 3. kişilere
bildirme amacı taşıyacaktır. BAYİLİK BAŞVURUSU

             
Tüm Mesajlarına Bak
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Gerçek Kişi Ticaret Ünvanı franchise 0 1,507 04/07/2011 12:48:02
Son Yorum: franchise
  Donatma İştirakinin Esnaf Sıfatı franchise 0 1,404 29/06/2011 12:23:53
Son Yorum: franchise
  Tüzel Kişilerin Esnaf Sıfatı franchise 0 1,403 29/06/2011 12:19:52
Son Yorum: franchise
  Esnaf Tanımı franchise 0 3,098 29/06/2011 12:13:26
Son Yorum: franchise
  Ticari İşletme ve Esnaf İşletmesi Ayrımı franchise 0 6,440 28/06/2011 11:09:09
Son Yorum: franchise

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

İletişim | Türkiye'nin İlk ve Tek Bayilik Forumu | Yukarı Git | İçeriğe Git | Arşiv | RSS Beslemesi
Ekonomi ve İş Dünyası